Førstehjælp 6 timer

KURSUSBESKRIVELSE

Dette kursus er en kombination af de to basisuddannelser, og har tilsammen en varighed på 6 timer. Kurset svarer til Dansk Førstehjælpsråds tidligere uddannelsesniveau “minimum”, og indeholder teori og praktiske øvelser fra førstehjælpskurserne “Førstehjælp ved hjertestop” og “Førstehjælp ved ulykker”.

Kurset giver på få timer kursisten den grundlæggende viden, og de nødvendige redskaber til at kunne yde livreddende førstehjælp og handle sikkert og korrekt ved mange forskellige typer af ulykker. Det er muligt at tilpasse dette kursus, så i får lige præcis den viden og de kompetencer som i har behov for. Kontakt os, og så finder vi sammen frem til den kombination der passer bedst til jer. 

DETALJER

  • Varighed: 6 timer (inkl. pauser)
  • Maksimalt 8 deltagere. Er i flere? Kontakt os, og så laver vi et godt tilbud til jer!
  • På kurset udleveres undervisningsmateriale og et actioncard, så man altid har simpel og livreddende teori med sig!

I alt:

DKK 5.985
ekskl. moms

Du har også mulighed for at bestille dit førstehjælpskursus via telefonen. Det eneste du skal gøre er at kontakte os på tel.: 53 63 37 19.

Kurset udføres med et stort fokus på praktisk træning, virkelighedsnære øvelser og deltagerrefleksion, og en minimal mængde teori. Instruktøren vil komme med input baseret på personlige erfaringer, og kan blive stillet spørgsmål under hele kurset. Som en hjælp vil der blive øvet huskeøvelser og udleveret actioncards i slutningen af kurset.

Ved alle kurser hos Tryk&Pust er der et maksimalt deltagerantal på 8 personer. Vi tror nemlig på, at man på kurser med et lavt deltagerantal, vil opnå større selvtillid grundet en mere individeul tilgang til deltagerne. Vi holder kurserne små og intime, så det for deltagerne vil føles mere trygt at bidrage til undervisningen med spørgsmål og indvendinger. Der vil være mere tid til at øve praktiske segmenter, og instruktøren har mulighed for at guide hver deltager optimalt.

Uddannelsen består af to de to basisuddannelser, som er udstedt af Dansk Førstehjælpsråd.

For at se de emner som bliver gennemgået på kurset, se da uddannelsesplanerne for begge uddannelse nedenfor.

Kurset anbefales til personer som aldrig har været på et førstehjælpskursus, og til personer som føler sig utrygge eller “rustne” i deres førstehjælpsfærdigheder. Det anbefales af Dansk Førstehjælpsråd, at man opdaterer og vedligeholder sin uddannelse minimum hvert andet år.

Til denne uddannelse er det muligt at supplere med tilvalgsuddannelser, for at opnå specifikke kompetencer.

Det anbefales at tage funktionsuddannelsen “Medborger førstehjælp” (7 timer), da denne uddannelse også er en kombination af de to basisuddannelser, men med en specialtilbygning oveni. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at alle Danmarks borgere som minimum har førstehjælpskompetencer på dette niveau.

Kurset holdes i jeres egne lokaler, på den dato og det tidspunkt som passer ind i jeres program.

Husk! Vi underviser alle ugens dage og i aftentimerne!

Hver deltager modtager et fysisk bevis for deltagelse udstedt af Tryk&Pust, samt et elektronisk førstehjælpsbevis godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Det elektroniske bevis bliver sendt til hvert enkelte deltagers e-mail, som indhentes til kurset.

Bemærk! Beviserne udstedes kun såfremt at deltageren har deltaget 6 ud af 6 timer.